KONTAKT ZE SPECJALISTĄ
Zaznacz "TAK dla wszystkich" lub wymagane, oznaczone na czerwono
TAK dla wszystkich
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ECI POSTĘPU Sp. z o.o. S.K. oraz zaznaczone niżej spółki ECI:
Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A.
www.ecigroup.eu
ANLOGISTYK II S.A.
www.nordkapp.ecigroup.eu
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECI POSTĘPU Sp. z o.o. Sp.K., na zasadach określonych w OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECI POSTĘPU Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674), oraz zaznaczone spółki w klauzuli zgody: ECI MODUO3 Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674) Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15 (02-674) ANLOGISTYK II S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 15 (02-674) 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy powierzenia będą udostępnione spółce Europejskie Centrum Inwestycyjne S.A. oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych

DZIĘKUJĘMY

za wysłanie formularza

Wysyłanie
Serwis chwilowo niedostępny odśwież stronę i spróbuj ponownie wysłać zgłosznie
etap-V-2021.jpg

VI 2021

W miesiącu czerwcu prowadzono procedury odbiorowe i uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku Moduo Gardens.


V 2021

 1. Roboty budowlane:
  • Trwają odbiory inspektorskie w lokalach mieszkalnych i usługowych
 2. Instalacje sanitarne:
  • Instalacja kanalizacji technologicznej - odwodnienie garażu, zaawansowanie ok 70%
  • Instalacja kanalizacji sanitarnej, zaawansowanie ok 90%
  • Instalacja kanalizacji deszczowej, zaawansowanie ok 95%
  • Instalacje wodne, zaawansowanie ok 95%
  • Instalacja centralnego ogrzewania, trwa montaż ciepłomierzy, zaawansowanie ok 94%
  • Instalacja wentylacji, zaawansowanie ok 95%
 3. Instalacje elektryczne:
  • Trwa montaż urządzeń domofonowych w mieszkaniach
  • Rozpoczęto pomiary instalacji elektrycznych i teletechnicznych

IV 2021

 1. Roboty budowlane:
  • Montaż dźwigów windowych – 95%
  • Wykonanie zabudowy g-k w 85%
  • Malowanie – 70%
  • Szpachlowanie ścian wykonano w 60%
  • Montaż parapetów – 98%
  • Montowanie drzwi wewnętrznych w 80%
  • Ułożono ok. 90 % posadzek z gresu
  • Wykonano 60% zagospodarowania terenu
 2. Instalacje sanitarne:
  • Rozpoczęto montaż tzw. „ białego montażu” w mieszkaniach, zaawansowanie ok 50%
  • Montaż odwodnień liniowych na wjazdach oraz w garażu ok. 62%
  • Trwa montaż pomp w zbiornikach retencyjnych wody deszczowej.
  • Kontynuowano montaż grzejników w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok.87%
  • Wykonano w ok 73% montażu okablowania wentylatorów pożarowych i bytowych
  • Trwają odbiory inspektorskie rozprowadzonych instalacji w lokalach mieszkalnych
 3. Instalacje elektryczne:
  • Rozpoczęto montaż urządzeń domofonowych w mieszkaniach
  • Wykonano ok. 95% instalacji oraz zamontowano 95% opraw w garażu
  • Zamontowano ok. 95 % tablic mieszkaniowych
  • Wykonano ok. 40% oświetlenia zewnętrznego
  • Montaż osprzętu w mieszkaniach, zaawansowanie ok. 95%
  • Montaż instalacji odgromowej, wykonano 95%
  • Zamontowano ok. 90% opraw i osprzętu w części administracyjnej
  • Wykonano ok. 95 % montażu instalacji w lokalach usługowych

III 2021

 1. Roboty budowlane:
  • Montaż dźwigów windowych – 90%
  • Wykonanie zabudowy g-k – 75%
  • Malowanie- 50%
  • Montaż parapetów - 90%
  • Montowanie drzwi wewnętrznych - 80%
  • Wykonanie posadzek z gresu – 60%
  • Zagospodarowaniem terenu - 50%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Trwa montaż odwodnień liniowych w garażu ok. 60%
  • Ciąg dalszy montażu wpustów zewnętrznych
  • Rozpoczęto montaż pomp w zbiornikach retencyjnych wody deszczowej.
  • Montaż grzejników w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok.68%
  • Trwa wykonywanie okablowania dla wentylatorów pożarowych i bytowych - ok 70%
  • Trwają odbiory inspektorskie rozprowadzonych instalacji w lokalach mieszkalnych
 3. Instalacje elektryczne:
  • Wykonano ok. 90% instalacji w garażu oraz 90% zamontowano opraw w garażu
  • Zamontowano ok. 40 % tablic mieszkaniowych
  • Oświetlenie zewnętrzne wykonano w ok. 15%
  • Wykonano ok. 40 % montażu osprzętu w mieszkaniach
  • Rozpoczęto montaż instalacji odgromowej
  • Rozpoczęto montaż opraw i osprzętu w części administracyjnej
  • Wykonano ok. 40 % montażu instalacji w lokalach usługowych

II 2021

 1. Roboty budowlane:
  • Ciąg dalszy montaż dźwigów windowych – 80%
  • Wykonanie zabudowy g-k – 45%
  • Malowanie ścian - 10%
  • Montaż parapetów - 40%
  • Montowanie drzwi wewnętrznych - 20%
  • Wykonanie posadzek z gresu – 50%
  • Montaż witryn albuminowych - 95%
  • Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu - 10%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Trwa montaż odwodnień liniowych w garażu - 55%
  • Ciąg dalszy montażu wpustów zewnętrznych
  • Zamontowano separator produktów ropopochodnych
  • Rozpoczęto montaż grzejników w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok.43%
  • Trwa wykonywanie okablowania dla wentylatorów pożarowych i bytowych - 40%
  • Trwają odbiory inspektorskie rozprowadzonych instalacji lokalach mieszkalnych
 3. Instalacje elektryczne:
  • Zamontowano kabel zasilający WLZ, zaawansowanie ok. 85%
  • Wykonano ok. 80% montażu ogrzewania wjazdu do garażu
  • Wykonano ok 95% okablowania instalacji domofonowej, sieci LAN, RTV i CCTV oraz kabli współosiowych
  • Wykonano ok 95% zestawów tablic piętrowych
  • Zamontowano ok. 20 % tablic mieszkaniowych
  • Rozpoczęto montaż oświetlenia zewnętrznego

I 2021

 1. Roboty budowlane:
  • Izolacja patio – 95%
  • Elewacja i balustrady – 95%
  • Tynki – 95%
  • Montaż dźwigów windowych – 70%
  • Posadzki, szlichty – 90%
  • Zabudowy g-k – 25%
  • Posadzki z gresów – 40%
  • Szpachlowanie ścian – 20%
  • Montaż drzwi wewnętrznych - 10%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie rozprowadzanie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej zaawansowanie ok 94%
  • Rozpoczęto montaż wpustów zewnętrznych, zaawansowanie ok. 20%
  • Montaż instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok 84%
  • Dostawa i montaż wentylatorów i klap oddymiających, zaawansowanie ok. 65 %
  • Montaż instalacji hydrantowej, zaawansowanie ok. 88%
 3. Instalacje elektryczne:
   >
  • Zamontowano kabel zasilający WLZ, zaawansowanie ok. 80%
  • Wykonano ok. 75% montażu ogrzewania wjazdu do garażu
  • Zamontowano instalację domofonową, światłowodową, sieć LAN, RTV, zaawansowanie ok. 90 %
  • Wykonano ok 70% okablowania instalacji CCTV
  • Kontynuowano montaż tablic mieszkaniowych i rozdzielnic piętrowych

XII 2020

 1. Roboty budowlane:
  • Izolacja patio – 30%
  • Elewacja i balustrady – 90%
  • Tynki – 90%
  • Montaż dźwigów windowych – 60%
  • Posadzki, szlichty – 80%
  • Zabudowy g-k – 25%
  • Posadzki z gresów – 10%
  • Szpachlowanie ścian – 10%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie rozprowadzanie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej zaawansowanie ok 90%
  • Rozpoczęto montaż wpustów zewnętrznych, zaawansowanie ok. 15%
  • Montaż instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok 77%
  • Dostawa i montaż wentylatorów i klap oddymiających, zaawansowanie ok. 50 %
  • Montaż instalacji hydrantowej, zaawansowanie ok. 85%
 3. Instalacje elektryczne:
  • Wykonano ok. 95% okablowania oddymiania
  • Zamontowano kabel zasilający WLZ, zaawansowanie ok. 30%
  • Wykonano ok. 70% montażu ogrzewania wjazdu do garażu
  • Zamontowano instalację domofonową, światłowodową, sieć LAN, RTV, zaawansowanie ok. 50 %
  • Rozpoczęto montaż zestawu tablic piętrowych

XI 2020

 1. Wykonano prace murarskie zrealizowano w ok. 98%:
 2. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Izolacja patio – 22%
  • Pokrycie dachu – 98%
  • Montaż okien – 95%
  • Murowanie ścian działowych – 99%
  • Elewacja i balustrady – 80%
  • Witryny aluminiowe – 90%
  • Tynki – 30%
  • Montaż dźwigów windowych – 40%
  • Posadzki, szlichty – 15%
  • Zabudowy g-k – 5%
 3. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie rozprowadzanie instalacji wody oraz kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych, ok. 47%
  • Rozpoczęto montaż wpustów zewnętrznych, zaawansowanie ok. 3%
  • Montaż instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych, zaawansowanie ok 46%
  • Rozpoczęto dostawę i montaż klap oddymiających, zaawansowanie ok. 10 %
  • Montaż instalacji hydrantowej, zaawansowanie ok. 79%
 4. Instalacje elektryczne:
   >
  • Wykonano montaż korytek w garażu, ok. 90%
  • Wykonano ok. 80% okablowania oddymiania
  • W lokalach mieszkalnych wykonano montaż instalacji podtynkowych ok. 90%
  • Rozpoczęto montaż instalacji domofonowej, zaawansowanie ok. 10 %
  • Wykonano ok 50% okablowania CCTV

X 2020

 1. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Pokrycie dachu – 98 %
  • Montaż okien – 94 %
  • Murowanie ścian działowych - 95%
  • Elewacja – 75%
  • Balustrady – 75%/li>
  • Witryny aluminiowe – 80%
  • Montaż dźwigów – 30%
  • Izolacja patio – 20%
  • Posadzki, szlichty – 5%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej, zaawansowanie ok. 42%Kontynuowano montaż poziomów i pionów instalacji centralnego ogrzewania, zaawansowanie ok. 76 %
  • Dostawa i montaż wentylatorów oddymiających, zaawansowanie ok. 80%
 3. Instalacje elektryczne:
  • Wykonano ok. 80% korytek w garażu,
  • Wykonano ok. 69% instalacji podtynkowych w mieszkaniach

IX 2020

 1. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Izolację stropu garażu – 95%
  • Pokrycie dachu – 97%
  • Montaż okien – 93%
  • Murowanie ścian działowych – 48 %
  • Elewacja i balustrady – 55%
  • Elewacja i balustrady – 55%
  • Witryny aluminiowe – 30%
  • Tynki – 10%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie pionów instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zaawansowanie ok. 93 %
  • Montaż poziomów i pionów instalacji centralnego ogrzewania, zaawansowanie ok. 75 %
  • Kontynuowano montaż kanałów wentylacyjnych, ok. 90 %
  • Rozpoczęto montaż instalacji hydrantowej, zaawansowanie ok. 42%
 3. Instalacje elektryczne:
  • Wykonano montaż korytek w garażu, ok. 80 %
  • Zamontowano ok. 70 % wypustów oświetlenia zewnętrznego na balkonach
  • Wykonano ok. 48% okablowania oddymiania
  • Rozpoczęto montaż instalacji podtynkowych w mieszkaniach, ok 28%
  • Wykonano ok. %% instalacji podtynkowych w części administracyjnej

VIII 2020


 1. Wykonano prace murarskie zrealizowano w ok. 98%:
 2. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Pokrycie dachu – 95%
  • Montaż okien – 91%
  • Murowanie ścian działowych – 18%
  • Elewacja – 30%
  • Balustrady – 5%
  • Izolacja patio – 10%
  • witryny aluminiowe – 10%
 3. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie pionów i poziomów instalacji kanalizacji deszczowej, zaawansowanie ok. 89 %
  • Rozpoczęto montaż poziomów i pionów instalacji centralnego ogrzewania, zaawansowanie ok. 45 %
  • Montaż pionów i poziomów instalacji wodnej w ok. 50%
  • Montaż pionów i poziomów instalacji wodnej w ok. 50%
  • Kontynuowano montaż kanałów wentylacyjnych, ok. 80%
 4. Instalacje elektryczne:
   >
  • Wykonano montaż korytek w garażu, ok. 65%
  • Wykonano 50 % wypustów oświetlenia zewnętrznego na balkonach
  • Rozpoczęto montaż instalacji natynkowej w lokalach mieszkalnych ok 4%

VII 2020

 1. Prace murarskie zrealizowano na poziomie + 8 ok. 95 %
 2. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Wykonano izolację stropu garażu - 85 %
  • Pokrycie dachu - 70 %
  • Montaż okien - 90 %
  • Murowanie ścian działowych - 10 %
  • Elewacja - 18%
 3. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie pionów instalacji kanalizacji deszczowej, zaawansowanie ok. 69 %
  • Rozpoczęto montaż poziomów i pionów instalacji centralnego ogrzewania, zaawansowanie ok. 20 %
  • Kontynuowano montaż kanałów wentylacyjnych, ok. 70 %
 4. Instalacje elektryczne:
  • Wykonano montaż korytek w garażu, ok. 25 %
  • Wykonano 60 % wypustów oświetlenia zewnętrznego

VI 2020


 1. Wykonano roboty żelbetowe - wykonano w 99 % Prace murarskie zrealizowano:
  • Ściany + 7 – 95 %
  • Ściany + 8 – 80 %
 2. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Wykonano izolację stropu garażu – 95 %
  • Pokrycie dachu - 30 %
  • Montaż okien - 75 %
  • Elewacja - 8%
 3. Instalacje sanitarne:
  • Montaż kanalizacji podposadzkowej odwodnienia garażu - 95%
  • Trwa wykonywanie poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w garażu oraz pionów ok. 93 %
  • Montaż kanalizacji deszczowej w garażu ok. 92 %
  • Kontynuowano montaż kanałów wentylacyjnych ok 50 %
 4. Instalacje elektryczne:
  • Rozpoczęto montaż korytek w garażu ok 20 %
  • Wykonano 50 % wypustów oświetlenia zewnętrznego

V 2020

 1. Wykonano roboty żelbetowe - wykonano w 99 % Prace murarskie zrealizowano:
  • Ściany + 6 - 60 %
  • Ściany + 7 - 55 %
  • Ściany + 8 - 10 %
 2. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Wykonano izolację stropu garażu - 85 %
  • Pokrycie dachu + 10 %
 3. Instalacje sanitarne:
  • Montaż kanalizacji podposadzkowej odwodnienia garażu - 95%
  • Trwa wykonywanie poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej w garażu oraz pionów ok. 75 %
  • Montaż kanalizacji deszczowej w garażu ok. 89 %
 4. Rozpoczęto montaż kanałów wentylacyjnych Instalacje elektryczne:
  • Rozpoczęto montaż korytek w garażu ok 15 %

IV 2020


 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • poziom +8, zaawansowanie w 70 %
  • Attyka, nadszybia, zaawansowanie w ok 80 %
 2. Wykonano prace murarskie:
  • Ściany parteru – 95 %
  • Ściany + 1 – 90 %
  • Ściany + 2 – 90 %
  • Ściany + 3 – 90 %
  • Ściany + 4 – 70 %
 3. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Wykonano izolację stropu garażu – 30%
 4. Instalacje sanitarne:
  • Trwa wykonywanie poziomów instalacji kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w garażu
 5. Instalacje elektryczne:
  • Wykonano 70 % przewodów odprowadzających

III 2020

 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • poziom +7, zaawansowanie w 75 %
  • poziom + 8, zaawansowanie w ok 30 %
 2. Rozpoczęto roboty murowe:
  • Ściany na parterze - 85 %
  • Ściany na +1 - 80 %
  • Ściany na +2 - 70 %
  • Ściany na +3 - 8% %
 3. Wykonano izolację stropu garażu w 70 %
 4. Instalacje sanitarne:
  • Kanalizacja sanitarna - rozpoczęto montaż poziomów instalacji sanitarnej w garażu
  • Kanalizacja deszczowa - trwa montaż poziomów instalacji deszczowej w garażu
 5. Instalacje elektryczne - w dalszym ciągu trwa wykonywanie przewodów odprowadzających

II 2020


 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • fundamenty w poziomie -1, zaawansowanie w ok 99 %
  • poziom +3, zaawansowanie w 100 %
  • poziom + 4, zaawansowanie w ok 65 %
  • Wykop oraz jego zabezpieczenie ścian – 99%
 2. Wykonano prace murarskie:
  • Ściany na parterze – 20 %
  • Ściany na + 1 – 25 %
  • Ściany na + 2 – 10 %
 3. Wykonano roboty wykończeniowe:
  • Wykonano izolację stropu garażu – 30%

I 2020

 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • fundamenty w poziomie -1, zaawansowanie w ok 99 %
  • poziom +2, zaawansowanie w 100 %
  • poziom + 3, zaawansowanie w ok 50 %
  • poziom + 4, zaawansowanie w ok 20 %
 2. Instalacje sanitarne:
  • Kanalizacja technologiczna - trwa wykonywanie kanalizacji podposadzkowej do odwodnienia garażu i pomieszczeń technicznych na poziomie - 1, zaawansowanie ok 91 %
  • Wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, został zamontowany zbiornik wody deszczowej, zaawansowanie ok 90%
  • Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku wraz z zestawem wodomierzowym
 3. Instalacje elektryczne - wykonano ok 20 % przewodów odprowadzających Obszar załączników

XII 2019


 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • fundamenty w poziomie -1, zaawansowanie w ok 99 %
  • poziom - 1, zaawansowanie w ok 95 %
  • poziom 0, zaawansowanie w ok 80 %
  • poziom + 1, zaawansowanie w ok 55 %
 2. Instalacje sanitarne:
  • Kanalizacja technologiczna - trwa wykonywanie kanalizacji podposadzkowej do odwodnienia garażu i pomieszczeń technicznych na poziomie - 1, zaawansowanie ok 50 %
  • Kanalizacja sanitarna i deszczowa - trwa wykonywanie przyłączy kanalizacji i instalacji deszczowej wraz z siecią, został zamontowany zbiornik wody deszczowej
 3. Instalacje elektryczne - na terenie budowy kontynuowane są prace przy montażu uziomu i połączeń wyrównawczych

XI 2019

 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • fundamenty w poziomie -1, zaawansowanie w ok 99 %
  • poziom - 1, zaawansowanie w ok 80 %
  • trwa wykonywanie stropu nad garażem, zaawansowanie ok 30%
  • zabezpieczenie ścian wykopu, zaawansowanie ok 98%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Kanalizacja technologiczna - trwa wykonywanie kanalizacji podposadzkowej do odwodnienia garażu i pomieszczeń technicznych na poziomie - 1, zaawansowanie ok 48 %
  • Kanalizacja sanitarna i deszczowa - trwa wykonywanie przyłączy kanalizacyjnej i deszczowej wraz z siecią, zaawansowanie ok 90%
 3. Instalacje elektryczne - na terenie budowy kontynuowane są prace przy montażu uziomu i połączeń wyrównawczych:

X 2019


 1. Wykonano roboty żelbetowe:
  • fundamenty w poziomie -1, zaawansowanie w ok 95 %
  • poziom - 1, zaawansowanie w ok 65 %
  • trwa wykonywanie stropu nad garażem, zaawansowanie ok 20%
  • zabezpieczenie ścian wykopu, zaawansowanie ok 95%
 2. Instalacje sanitarne:
  • Kanalizacja technologiczna - rozpoczęto wykonywanie kanalizacji podposadzkowej do odwodnienia garażu i pomieszczeń technicznych na poziomie- 1
  • Kanalizacja sanitarna i deszczowa - trwa wykonywanie przyłączy kanalizacyjnej i deszczowej wraz z siecią, zaawansowanie ok 90%
 3. Instalacje elektryczne - prowadzone są prace montażu uziomu i połączeń wyrównawczych

IX 2019

 1. Wykonano roboty żelbetowe: fundamenty, elementy pionowe i stropy:
  • fundamenty w poziomie, zaawansowanie w ok 55 %
  • poziom - 1, zaawansowanie w ok 10 %
  • rozpoczęcie szalowania stropu nad poziomem -1
  • zabezpieczenie ścian wykopu, zaawansowanie ok 90%
 2. Kanalizacja technologiczna - rozpoczęto wykonywanie kanalizacji podposadzkowej do odwodnienia garażu i pomieszczeń technicznych na poziomie - 1
 3. Rozpoczęto montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zaawansowanie ok 90%
 4. Rozpoczęto montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zaawansowanie ok 90%

VII - VIII 2019

Na przełomie lipca - sierpnia 2019r rozpoczęto prace budowlane Moduo Gardens:

1. Ogrodzenie inwestycji i uporządkowanie terenu

2. Przygotowanie zaplecza budowy

4. Realizacja robót ziemnych

6. Rozpoczęcie robót żelbetowych na poziomie -1

Biuro sprzedaży

ul. Cybernetyki 4A,
02-677 Warszawa

+48 22 624 49 49


Ta strona korzysta z ciasteczek,
aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Polityka Cookie
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka Cookie